0533 612 39 63

Kısıklı Caddesi Avrupa İş Merkezi No:28, Altunizade, Üsküdar/İstanbul

© 2019 Tüm hakları Didem Üngör Dörtkol tarafından saklıdır.

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Uzman Psikolog Didem Üngör Dörtkol olarak, sahibi olduğum www.psikologdidemungor.com adresli internet sitemizdeki kullanıcılarımızın bizimle paylaştığı bütün kişisel verilerin gizliliğine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız, aktardığımız ve sakladığımız verilerinize ilişkin bir Gizlilik Politikası oluşturulmuştur.

Kişisel Veri Toplama ve Kullanma


Yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kullanıcıların üstlenmesi gereken yükümlülükleri hüküm altına almaktadır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. www.psikologdidemungor.com ile iletişim halindeyken kişisel veriler vermeniz istenebilir. Didem Üngör Dörtkol, bu kişisel verileri Kanun’a ve işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak sizi hizmetleri hakkında bilgilendirmek için kullanabilir. Didem Üngör Dörtkol, hizmetlerini, içeriğini ve reklamlarını hazırlamak ve geliştirmek için bu verileri diğer verilerle birleştirebilecektir. Web sitemize girdiğiniz veriler saklanmaktadır. Örneğin, bir form doldurduğunuzda, bize bülten üyeliği oluşturduğunuzda, bize e-posta gönderdiğinizde veya bizi aradığınızda Verdiğiniz veriler toplanmaktadır. Bu veriler aşağıdakileri (bunlar ile sınırlı olmamak üzere) içerebilir:

Ad, soyad
Posta adresi
E-posta adresi
Telefon numarası

 

Kişisel Verilerinizin Kullanım Amacı

Topladığımız kişisel veriler, Didem Üngör Dörtkol ile ilgili güncel duyuru ve hizmetler hakkında sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Ayrıca, hizmetlerimizi ve içeriğimizi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Duyuru listemizde yer almak istemiyorsanız, didem_ungor@hotmail.com adresine ileterek veya gelen mailde "Unsubscribe" metnine tıklayarak dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Kişisel veriler ayrıca, hizmetlerimizi ve içeriğimizi tasarlamak, sunmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır.

Zaman zaman kişisel veriler, satın almalar hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilmektedir. Kişisel verileriniz, Didem Üngör Dörtkol’un hizmetleri ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi olarak Haklarınız


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Uzman Psikolog Didem Üngör Dörtkol Veri Sorumlusu olup, 11. Madde kapsamında 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, müşteri hizmetleri ya da web sitemiz üzerinden başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme