0533 612 39 63

Kısıklı Caddesi Avrupa İş Merkezi No:28, Altunizade, Üsküdar/İstanbul

© 2019 Tüm hakları Didem Üngör Dörtkol tarafından saklıdır.

Çift Terapisi

Aile Terapisi, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların,çatışmaların bir uzman gözetiminde çözümlendiği bir süreçtir.


Aile üyelerinin psikolojik sorunlar geliştirmelerinin temelinde aile üyeleri arasındaki güç savaşımı yatmaktadır. Bu güç savaşımı, kimin hangi alanı, ne oranda kontrol edeceği sorusuyla baslar.Aile terapisi problemlere, aile üyelerinin bireysel problemleri olarak değil, sistemin problemi olarak bakar.Tedavide ailenin tek üyesi irdelense de tedavinin odak noktası aile sistemidir.


Terapinin hedefi aile içindeki bireyin değişimini değil daha çok ailenin yapısını ve aile içindeki bireylerin birbirleriyle olan iletişim biçimlerini değiştirmektir.


Aile Terapisindeki Yaklasimlar


Aile terapisi içinde kullanılan 3 büyük yaklaşımdan bahsedebiliriz.

• Psikodinamik yaklaşım

• İletişimsel yaklaşım

• Yapısal yaklaşım


Psikodinamik yaklaşım aile üyelerinin her birinin psikolojik yapısı ile ilgilenir.Her aile üyesinin kendisi ve ailenin diğer üyeleri hakkında içgörü ve anlayış kazanmasıyla sorunların giderileceğine inanır.


İletişimsel yaklaşımda ise, aile terapistleri, karşılıklı etkileşimin nasıl olduğu üzerine odaklanırlar, bütün davranışların iletişimsel olduğu ve de bu iletişim dilinde yönetme, otorite kurma ve karşılıklı ilişkinin varlığı şeklindedir.


Yapısal yaklaşımda , aile içindeki etkileşimin nerede olduğu üzerinde durulur yani, aile sisteminin sunduğu dinamiklere ve bu sistem içinde yer alan elementlere dikkat çekilir.